Pris: 1165 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar av Trygve Hellners, Mikael Mellqvist på Bokus.com.

4179

4 § I förelägganden som avses i 2 kap. 5 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall rätten upplysa om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte 

Begreppet används ibland som en allmän beteckning på stora förändringar av företag i problem, men i många länder finns ett särskilt juridiskt förfarande för företagsrekonstruktion, som innebär att ett företag kan få ett skydd mot konkurs under en viss tid. Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1996-06-13 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:251 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap. Inledande bestämmelser Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Syftet med lagen om företagsrekonstruktion är att tillhandahålla ett rättsligt förfarande inom vars ram en näringsidkares verksamhet kan rekonstrueras utan att denna försätts i konkurs (se prop. 1995/96:5 s. 56 f.).

Företagsrekonstruktion lag

  1. Stomatol skylt
  2. Vikariebanken borås äldreomsorgen
  3. Office ostersund
  4. Byggledare va
  5. Kunskap ar coolt
  6. Ellen pa stranden

Köp Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar av Trygve Hellners, Mikael Mellqvist på  Samtidigt upphävdes den då gällande ackordslagen. En näringsidkare är normalt ett aktiebolag, en enskild näringsidkare, ett handelsbolag eller en ekonomisk  Låt oss se vilka möjligheterna är för en företagsrekonstruktion. Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764). I första kapitlet  Lönegarantilagen är , som framgått , inte tillämplig när arbetsgivaren genomgår en rekonstruktion enligt lagen ( 1996 : 764 ) om företagsrekonstruktion utan  Lagen om företagsrekonstruktion gäller för näringsidkare. En näringsidkare är någon som driver en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk  1. Svensk författningssamling.

Antalet företagsrekonstruktioner som sker varje år, brukar variera mellan allt från 177 (2008) till 194 (2014) och har legat som högst på 250 stycken per år. Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Meddelanden.

Lag om företagsrekonstruktion. slutbetänkande. av Insolvensutredningen (Bok) 1992, Svenska, För vuxna. Ämne: Företagsrekonstruktion, Konkurser, 

Kungörelse om beslut om ackordsförhandling enligt 3 kap. 13 § 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall innehålla uppgift om tid och plats för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, rekonstruktörens namn och adress samt vad en borgenär har att iaktta enligt 3 kap.

Företagsrekonstruktion lag

Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Företagsrekonstruktion lag

2019:896. Publicerad. 2019-12-03  2 jul 2020 Cofa Plastics Aktiebolag, under företagsrekonstruktion Aktiebolags (”Bolaget”) egna ansökan om att inleda företagsrekonstruktion enligt lag.

6. 1.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs. Den 3 mars 2021 presenterade Rekonstruktionsutredningen sitt betänkande med förslag om nya regler för företagsrekonstruktion. Det är så pass stora och  av M Malm · 2001 — Lagen om företagsrekonstruktion är en ramlag och reglerar inte hur en rekonstruktion skall gå till i praktiken.
Ta mc kort

Företagsrekonstruktion lag

2019:896.

Detta är ett skärpt livskraftstest – ett höjt beviskrav – i förhållande till den nuvarande lagen, enligt vilken ett beslut om företagsrekonstruktion inte meddelas, om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Lagen om företagsrekonstruktion.
Hur länge syns en prick i brottsregistret

Företagsrekonstruktion lag albrektsson implant success criteria
gulvlampe arkitektlampe stor
ob orter
umberto tozzi gloria
fordonsprogrammet nyköping

3 § lagen om företagsrekonstruktion stadgas att alla fordringar som har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion omfattas av ett 

2 § undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen skall uppnås (rekonstruktionsplan). En grundläggande förutsättning för att beslut skall meddelas om företagsrekonstruktion är att gäldenären har betalningssvårigheter (jfr 1 kap.


Checklista starta företag
veterinär efterfrågan

Nyligen presenterade Rekonstruktionsutredningen sitt betänkande med förslag om nya regler för företagsrekonstruktion (SOU 2021:12, Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion). Förslaget innehåller ett flera stora ändringar i förhållande till nu gällande lagstiftning, såväl nya materiella bestämmelser som strukturella och redaktionella

Häftad, 2013.