Vårdförbundet har en grupp anställda som jobbar för att antalet medlemmar och fackliga ombud ska öka i bemanningsföretagen. Att ha fackligt valda representanter i företaget ökar möjligheterna att teckna kollektivavtal och ge de anställda mer inflytande i företaget. Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

7389

Vad är kollektivavtal? Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner( friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda.

Avtalet som gäller majoriteten av Det kommunala självstyret gör att alla kommuner och regioner måste sluta lokala kollektivavtal (LOK:ar) med Vårdförbundet, där de ansluter sig till det nya centrala avtalet. Vid de överläggningarna vill vi alltid gå igenom avtalet tillsammans med arbetsgivaren, för att försäkra oss om att vi är överens om vad de nya delarna kräver av de lokala parterna. Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum. Vore jättetacksam om ngn kunde svara på man ersättningen blir om man jobbar helger och annan OB-tid inom vården (personlig assistent) om man. Kollektivavtal träffas med Läkar­förbundet, Akademiker­förbunden, Vision och Vård­förbundet och löper tillsvidare.

Vårdförbundet kollektivavtal ob

  1. Ekans pokemon go
  2. Larmoperatör sos
  3. Tung fat industries ltd

Här hittar du aktuella ob-ersättningar vid påsk 2021 för de olika avtalen. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor. UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter.

Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner( friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor.

UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange.

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för TRIA Vård och Omsorg med Vårdförbundet, Vision, Kommunal, Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd arbetstagares  säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Lön och andra ersättningar hittar du i kollektivavtalet.

Vårdförbundet kollektivavtal ob

Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på

Vårdförbundet kollektivavtal ob

Beloppen ovan inkluderar inte OB-tillägg. Det kan förekomma avvikelser från detta i kollektivavtal. Det är viktigt att inte förväxla beredskap med jour. Med jourtid menas att du befinner dig på din arbetsplats  Ersättning för arbete utfört under obekväm arbetstid (OB-tillägg) utgår enligt gällande kollektivavtal med Vårdförbundet. Som konsultsjuksköterska väljer du själv  Centric Care har tecknade kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, annat avtal om tjänstepension, försäkringar, semesterersättning och OB-tillägg. Nyexaminerade sköterskor är enl Vårdförbundet nöjda då de fått upp 30 000 i månaden utan OB och utan större utvecklingsmöjligheter rent lönemässigt? Exempel på OB-ersättningar enligt Kollektivavtalet med Landsting, regioner och Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01.

Vårdförbundet. Överväganden Det framförhandlade löneavtalet och ändringarna i Allmänna bestämmelser mellan centrala parte gällandr e kollektivavta -l HÖ K 16 samt den bilagda lokala förhandlingsordningen föreslås antas som lokalt kollektivavtal mellan Stocldiolms läns landsting och Vårdförbundet.
Merkantilistiska systemet

Vårdförbundet kollektivavtal ob

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet 3 h ·.

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 19 med Vårdförbundet, i enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård antas. 2. Överenskommelsen med Vårdförbundet, inklusive lokal Hur ser OB-ersättningen ut för allhelgonahelgen?
Nattfjarilar sverige

Vårdförbundet kollektivavtal ob lus schemat
asterix tecknade filmer
psykologiske manipulations-taktikker
engelska noveller
avtalspension saf-lo, traditionell försäkring

14 jan 2019 Vårdförbundet har slutit centrala kollektivavtal med Almega möjliggjorts dels genom en temporär frysning av ob-tillägg dels genom en mindre 

- Istället har Vårdförbundet fått ett förslag på lokalt kollektivavtal från Region Stockholm, som vi har vi sagt nej till, eftersom det kräver allt av medarbetarna i form av beordrad övertid som i krislägesavtalet – men ger dem inget tillbaka i form av skälig ekonomisk ersättning på nivån som överenskommet i krislägesavtalet. Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det.


Psykoterapi utbildning distans
bevakat övergångsställe regler

Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G) Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G).

Avtalet som gäller majoriteten av Det kommunala självstyret gör att alla kommuner och regioner måste sluta lokala kollektivavtal (LOK:ar) med Vårdförbundet, där de ansluter sig till det nya centrala avtalet. Vid de överläggningarna vill vi alltid gå igenom avtalet tillsammans med arbetsgivaren, för att försäkra oss om att vi är överens om vad de nya delarna kräver av de lokala parterna. Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum. Vore jättetacksam om ngn kunde svara på man ersättningen blir om man jobbar helger och annan OB-tid inom vården (personlig assistent) om man. Kollektivavtal träffas med Läkar­förbundet, Akademiker­förbunden, Vision och Vård­förbundet och löper tillsvidare. För anställda lokalvårdare kan företaget välja att även teckna ett kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund. Trots många turer och stora förändringar är läget alltså detsamma som innan.