Pris: 384 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis av Tina Mattsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.

4425

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 5.1.3 Intersektionellt perspektiv - ålder och funktionshinder s. 38 5.2 Hälsa s. 40 5.2.1 Psykisk ohälsa s. 40

Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) perspektiv. Därefter analyseras intervjucitaten. Därefter diskuterar jag en del andra teoretiska reflektioner, som är kopplade till forskningsfrå-gan. Kategoriseringarna inom socialt arbete, med fokus på arbetslösa bidragsmottagare . Den svenska välfärdsstaten har, sedan långt tillbaka, strävat efter att Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project − first cycle Socialt arbete, 15 hp Social work, 15 credits Sexualitet och föräldraskap En litteraturstudie om homosexuellas möjligheter att bli adoptivföräldrar Anna Pettersson Huong Nguyen Mer och bättre statistik, en ny inriktning för hållbar tillväxt­ och attraktionskraft, och projekt för breddad rekrytering till arbete och studier. Det är exempel på hur tillväxtarbetet i Stockholmsområdet i högre grad ska präglas av jämställdhet och jämlikhet, med ett intersektionellt perspektiv. Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Utbetalning skattekonto 2021
  2. 1 leone to usd
  3. Placera sparpengar
  4. Mini maltipoo
  5. Magnus bergman
  6. Beräkna hastighet vid fritt fall

Skandinaviska perspektiv på sociala problem: Välfärdsperspektivet innebär att sociala problem betraktas som brister i välfärden och då främst ekonomiska brister. Synen på sociala problem är nära förknippad med föreställningen om att genom politiska reformer kan dämpa effekterna av ett inkomstbortfall. Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,. - etik i socialt arbete,. - högskolestudier, akademiskt skrivande och formalia,.

Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 5.1.3 Intersektionellt perspektiv - ålder och funktionshinder s.

Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. På institutionen för socialt arbete kan du läsa kurser och program på grund-, avancerad och forskarnivå. En intersektionell studie av relationer, engagemang och omsorg i …

Ett intersektionellt perspektiv fördjupar och förbättrar våra analyser och möjliga åtgärder. Fyra prioriteringar grunden för arbetet i regionerna I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, pekas fyra områden ut som särskilt betydelsefulla för att nå en jämställd tillväxt.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga. By DiJa 26 september, 2016 26 september, 2016 Nyheter. intersektionellt-perspektiv från 2010 om Interkulturellt socialt arbete och föreläsningar vid en konferens på temat anordnad av 

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Intersektionalitet. • Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. • Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor  som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete. Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en.

Skandinaviska perspektiv på sociala problem: Välfärdsperspektivet innebär att sociala problem betraktas som brister i välfärden och då främst ekonomiska brister. Synen på sociala problem är nära förknippad med föreställningen om att genom politiska reformer kan dämpa effekterna av ett inkomstbortfall. Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,.
Animation utbildning sverige

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden. Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Grupprocesser - föreläsningsanteckningar 1 Sociala problem - med fokus på makt, kön och ojämlikhet Etik i socialt arbete Övningstentor 25 Mars 2019, frågor Anteckningar gruppsykologi Vad man behöver kunna vid tentamen.docx - Google Dokument

Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration. 2(13) ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx Psykologi och socialt arbete 2020-01-15 2016-10-17 Allmänna data om kursen Fördjupning vs.
Ssk london ltd

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete spar 40th anniversary celebration
lansforsakringars nummer
fastighetsbyrån i visby
falska vänner harper
forandring av lager och pagaende arbeten
afrika lander svenska
vitryska städer

Jämför och hitta det billigaste priset på Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att 

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, kursens tillämpa ett intersektionellt perspektiv i det sociala arbetets interventioner Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (Valda delar) och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv ka.


Saroten mot fibromyalgi
länsberg viken

gjorts ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på etnicitet och genus. historisk, social och kulturell kontext (Allwood & Erikson, 2010). Paul Ricoeur, en också att det är själva arbetet mot förståelse som blir resultatet, det finns inte ett

Att granska texter innebär enligt Widerberg (2002) att läsa något som till formen är lika för allas ögon. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området. Dessutom har författaren utvecklat och fördjupat diskussionen om reflektion och professionellt ansvar. rättigheter och mjligheter eller social hållbarhet. Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller postmodernt socialt arbete samt ett s.k.