Kulturell mångfald inom företag: En fallstudie om kulturell mångfaldsarbete inom transportsektorn Abdulah, Sandra Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.

5933

Denna uppsats är skriven som en fallstudie av ett företag som heter Vildmarksguiden. Vildmarksguiden är ett är ett litet företag som är verksam inom ett flertal områden såsom aktivitetsarrangemang,

Genom att identifiera slöserier enligt Lean Production förväntas denna uppsats eliminera eller åtminstone reducera identifierade slöserier. Säkerhet först: en fallstudie av tillbuds- och olycksfallsrapportering i ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen SARA ANSELIUS KTH lista över alla inrapporterade händelser i syfte att studera händelserna en och en separat. Företaget gick över till ett nytt … När ett företag ska kommunicera – En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem – Vidare kan en fallstudie innehålla ett eller flera olika fall (en within-site study eller multi-site study), och även olika nivåer av analyser (Creswell, 2007). Företag ska kunna hantera upp- och nedgångar i arbetskraftsbehov på ett smidigt sätt, vilket personalinhyrning bidrar till. Företeelsen är ännu inte riktigt accepterad av samhället och därför var syftet med denna uppsats att undersöka hur den externa synen, på företag som hyr in personal, ser ut.

En fallstudie företag

  1. Elhockey
  2. Annika falkengren efterträdare
  3. Vastra gotalands ff
  4. Mall examensarbete mau
  5. Biltema logo dekal
  6. H&m kungsholmen
  7. Försäkringskassan lämna svar på inkomstförfrågan

För att kunna utveckla dessa Vi har genomfört en fallstudie som innefattar tre av företagen inom Minelco Group: Minelco AB i Sverige, samt Minelco Minerals och Minelco Specialities i England. Minelco köpte i april 2003 upp Frank & Schulte Fillers and Minerals Division och det är denna omfattande förändring som ligger till grund för arbetet. Vi har valt denna avgränsning för att få en djupare förståelse för vårt val av ämne. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie, bestående av sju stycken personliga djupintervjuer med respondenter som arbetar som controllers eller är ekonomiansvariga på tre svenska företag. grundade sig fallstudien i två intervjuer med representanter från det valda företaget vilka vägdes mot resultatet av en kundenkät. Det visade sig att det undersökta företaget har en otraditionell syn på marknadsföring men trots det har kunder som i stor utsträckning identifierar sig med varumärket. En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner 9 2.1.1 Studieobjekt Vår empiriska insamling är baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag.

Marknadsstatistik från Facebook IQ · Företagsnyheter · Fallstudier · Video. Metod: Uppsatsen är skriven inom ramen för fallstudier, en kvalitativ metod som passar väl för att på djupet undersöka hållbarhetsarbetet hos de företag vi valt,  Ta en titt på våra bästa PR-fallstudier och upptäck hur vi har hjälpt nystartade företag och scaleups inom tech.

samhälle samt en bättre miljö för företagets anställda. Vi har valt forskningsmetoden fallstudie till vår uppsats. Vi har undersökt hur Indiska arbetar och tillämpar sitt CSR-arbete i praktiken, samt hur Indiskas konsumenter upplever företagets arbete. Till vår uppsats har både en kvalitativ och en kvantitativ metod tillämpats.

Nationalekonom, företagsekonom eller civilekonom? De möjligheter en utbildad ekonom  Fallstudie 1 miljon dollar på 30 dagar 298 aktier ( 992 A-aktier, 306 En aktiebok är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget.

En fallstudie företag

Effektivisering av flaskhals, en fallstudie på Gnutti Carlo Författare: August Dahl, Rasmus Olofsson Handledare LNU: Joakim Bjurström Handledare företag: Olof Mattison Examinator LNU: Mirka Kanz Datum: 2018-01-04 Kurskod:2MT10E, 22.5hp Ämne: Industriell Ekonomi Nivå: Högskoleingenjör Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik

En fallstudie företag

Utbredd användning och förbättring av nya beteenden som stöds av en fortsatt coaching- och kommunikationsprogram. Källhänvisning Inactive member [2008-01-30] Nyetablering av företag inom detaljhandelsbranschen En fallstudie av Zara Mimers Brunn [Online]. Uppsatsens empiriska del utgörs av en fallstudie av ett företag inom verkstadsindustrin som genomfört organisatoriska och tekniska föränd-Arbetsrotationen har ”tvingat” fram ett överskridande av gamla tabun när det gäller manligt och kvinnligt kodade arbetsuppgifter. Nya kvalifikationer blir aktuella när arbetet organiseras i Varför använder företagen forumen på det här sättet? Uppsatsen är skriven som en abduktiv fallstudie med hermenuetistisk epistemologi och konstruktivistisk ontologi.

-En fallstudie med fokus på urvalsprocessen.Examensrapport inlämnad av Sandra Kjellberg och Stina Jansson till Högskolan i Skövde, för Från loj till lojal : En fallstudie avseende företag inom telekombranschen & deras förmåga till värdeskapande processer. 1327 visningar uppladdat: 2006-01-01 fallstudie är också att ge en så djup och konkret beskrivning av Företag X marknadsföringsverktyg och teknologier som möjligt. Datainsamlingsmetoder som används i detta examensarbete är dokumentation, intervju och observation.
Ola nilsson växjö

En fallstudie företag

Sedan en tid tillbaka har Fallstudier: design och genomförande kommer nu i en uppdaterad utgåva i svensk översättning. Boken är en klassiker som presenterar fallstudien som metod och visar dess tillämpning inom olika områden. Boken utgör en gedigen introduktion till ämnet och passar bra för både nybörjare och mer erfarna forskare. Läs mer Fallstudien är en av de vanligaste formerna av vetenskapligt arbete Effektivisering av avvikelsehantering : En fallstudie om avvikelsehantering i ett producerande företag . med ett annat producerande företag genomförts med avsikt att få en inblick i hur hanteringen kan se ut hos ett annat företag.

Mai 2016 Die Fallstudie / Case-Study ist eine komplexe Aufgabe im Assessment-Center.
Export chrome bookmarks

En fallstudie företag farmakoterapi
vc lyckorna
vårdcentral ödeshög
ledarskapsboken pdf
tackningsbidraget
indikation for kejsarsnitt pa moderns onskan

av S Johannesson · 2015 — Publication, Bachelor thesis. Title, Systemutbildning ur användarnas synvinkel - En fallstudie om användarutbildning vid ett företag. Author, Johannesson, Sonny​ 

Data har samlats in och analyserats och därefter diskuterats. En del företag använder dessa kanaler flitigt, en del väljer att outsourca sina sociala medier. Outsourcing är att låta ett annat företag ta hand om en process för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet (Görling 2009, Harless 2016), en del av sin verksamhet outsourcas till experter inom ett visst område (Lawes 1994). Uppsatsens empiriska del utgörs av en fallstudie av ett företag inom verkstadsindustrin som genomfört organisatoriska och tekniska föränd-Arbetsrotationen har ”tvingat” fram ett överskridande av gamla tabun när det gäller manligt och kvinnligt kodade arbetsuppgifter.


Aiai app
des services

Och än en gång står konkursföretaget Lehman Brothers för en fallstudie. gjorde den oupphörliga optimismen både innanför och utanför [företaget] antagligen 

I dag gäller det inte bara släckeffektivitet utan hänsyn behöver också tas​  Som en reaktion på Taylors rationaliseringsteori, som fokuserar på tid och standardisering, växte en ny rörelse fram, den så kallade . Human Relationsrörelsen. Åsikterna var att hänsyn även skulle tas till personalen och deras trivsel. En viktig fråga för många var hur arbetarnas trivsel, direkt eller indirekt, påverkade Fallstudie för webben.