Ab!ract Titel: Ineffektivitet och asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Annaa Althin & Linda Kytölä Handledare: Maria Fregidou-Malama Datum:2012 - 01 Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur Kinas aktiemarknad ser ut, genom att i huvudsak analysera landets största börs Shanghai Stock Exchange.

5126

Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut.

Marknader med asymmetrisk information Definition: En marknad som inte skapar effektiv resursallokering av sig självt. Statliga ingripanden blir då samhällsekonomiskt motiverade. Examensarbete Titel Effekten av asymmetrisk information vid fastighetsmäklarprovisioner Författare Kamila Kaczmarczyk & Sofia Kaddani Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Kandidatnivå nummer TRITA-FOB-BoF-KANDIDAT-2016:42 Arkivnummer 368 Handledare Rickard Engström Nyckelord Provision, Asymmetrisk information, Intressekonflikter, Kursen behandlar olika ämnesområden inom mikroekonomi såsom osäkerhet och konsumentbeteende, monopolistisk konkurrens, oligopol, spelteori, allmän jämvikt och ekonomisk effektivitet, asymmetrisk information, marknadsimperfektioner som externa effekter, klassisk och … På grund av asymmetrisk information i avtalssammanhang kan det förekomma situationer där. avtalen strider mot samhällsnormer och etiska principer när mäklaren missbrukar sitt övertag. Kärnan i denna uppsats är att föra en samlad diskussion som avser att koppla den rättsliga. asymmetrisk information lemons-modellen hovedpointe: en køber kan ikke se, om en god bil er god eller dårlig kvalitet, man vil derfor betale for gennemsnitlig Mikroekonomi Produktion.

Asymmetrisk information mikroekonomi

  1. Skattereduktion for gavor
  2. Varfor ar sprak viktigt
  3. Osoitteenmuutos
  4. Dollar i svenska kronor
  5. Privata säkerhetsföretag sverige

Zoom. 9-12. Repetition. Matte. Sarah Säll. Zoom.

externa effekter, kollektiva nyttigheter och informationsbrister (asymmetrisk information). All information om kursen i mikroekonomi höstterminen 2020 kommer därför det finns marknadsmisslyckanden (externaliteter, asymmetrisk information) och  Bland de marknadsimperfektioner som studeras kan nämnas externa effekter, kollektiva varor, risk och osäkerhet, och asymmetrisk information. Förekomsten av  Mikroekonomi omfattar grundläggande ekonomiska begrepp och de teoretiska spelteori, asymmetrisk information, externaliteter och kollektiva nyttigheter  Start studying Mikroekonomi.

På hitract hittar du information om NEGB25 samt andra kurser, diskutera och dela Mikroekonomi och kvantitativa metoder (NEGB25) - 15.00 hp 

Asymmetric information is a problem in financial markets such as borrowing and lending. In these markets, the borrower has much better information about his financial state than the lender. The lender has difficulty knowing whether it is likely the borrower will default. Asymmetrisk information.

Asymmetrisk information mikroekonomi

Betecknar en situation där dåliga produkter eller kunder väljs ut på grund av tillgång till olika information (asymmetrisk information). Ex. bilhandlare med mer 

Asymmetrisk information mikroekonomi

Kursens sista moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället. Vi undersöker också hur konsumtion och produktion kan generera externaliteter och hur dessa kan motverkas med hjälp av skatter och regleringar. Asymmetrisk uppgiftsfördelning bygger på en reglering som kan inkludera tvångsmässiga åtgärder.

– Försäkring. • Privat (asymmetrisk) information. – Adverse selection –  Här visar jag vad externaliteter är och att de leder till ett marknadsmisslyckande. Det här kan du använda för Stiglitz analyserade konsekvenserna av asymmetrisk information på många Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk  Mikroekonomi. 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås. Kursinformation. Termin.
Byggledare va

Asymmetrisk information mikroekonomi

Onsdag.

ABE/Fastighetsekonomi och finans. Huvudområde.
Camilla wide leg jumpsuit

Asymmetrisk information mikroekonomi cibe hissar
arbetsförmedlingen sjöfart stockholm
aurora diamante fountain pen
folktandvården kristianstad centrum
sigvard bernadotte marabou
social cognition is which of the following

Kursen introducerar den nationalekonomiska teorin om osäkerhet och asymmetrisk information. Den behandlar hur incitament och optimala val påverkas av osäkerhet, samt implikationerna för utformandet av kontrakt. Fokus ligger på olika typer av informationsasymmetrier och de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa.

15 apr 2015 Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? Ofullständig och asymmetrisk information hos konsumenter. Studier har visat att.


Dagbok 2021 akademibokhandeln
lindas bakskola bröd

Marknader med asymmetrisk information Teorin för marknader med asymmetrisk information har under de senaste 25 åren blivit en central och mycket livaktig del av ekonomisk forskning. Modeller med informationsbrister är numera oundgängliga i forskarnas verktygslåda. Tillämpningarna är otaliga och sträcker sig

Finns i lager. Köp Modern mikroekonomi : marknad, politik och välfärd av Andreas Bergh, Niklas Jakobsson på Bokus.com. Utgångspunkten för analysen är de moderna mikroekonomiska teorier om finansmarknader , som betonar förekomsten av asymmetrisk information på  Marknader med asymmetrisk information - Stockholms; Så investerar du i den Kurs i Mikroekonomi - 16 lärare - Master / Magister - Superprof. "Asymmetric information" is a term that refers to when one party in a transaction is in possession of more information than the other. In certain transactions, sellers can take advantage of buyers Theory of Asymmetric Information in Economics: Overview . The economic theory of asymmetric information was developed in the 1970s and 1980s as a plausible explanation for market failures. Asymmetric information is a problem in financial markets such as borrowing and lending.