Här återfinns även en sammanställning av vad tidigare forskning kommit fram till när genus studerats i barnlitteratur. Genomgående i studien har vi valt att använda tjejer och killar samt kvinnor och män när vi benämner kön. Varför vi inte väljer flickor och pojkar är för att tjejer och killar låter mer jämlikt enligt oss.

773

25 apr 2012 Motiv, genus och bilder i Pija Lindenbaums Det är inte lätt att definiera vad en barnbok är, eftersom barnlitteratur inte är någon genre med.

I följande kapitel presenterar vi vårt urval av böcker. Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel. I kapitel fyra följer presentation och en analys av varje barnbok. Genus i barnlitteratur: En studie av tio bilderböcker. Norlin, Linnéa . Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Genus i barnlitteratur: En jämförande text- och bildanalys av åtta bilderböcker Konttinen, Raquel Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.

Genus i barnlitteratur

  1. När blev svenska ett språk
  2. Skor jordan
  3. Kriminalvården anstalten högsbo
  4. Pizzeria salladsbaren karlskoga
  5. Minecraft farm
  6. Kvantanalytiker stockholm

Många barnböcker är fantasifulla, och talande djur är vanligt, medan andra skildrar vardagen och är mer realistiska. Analyserna och resultaten visar att stereotypa genus uttrycks och återskapas genom böckernas olika karaktärer. Vissa karaktärer problematiserar dessa stereotypa genus genom att visa upp såväl feminina som maskulina drag. Min tes är att dessa uttryck av både maskulina och feminina drag är den ultimata problematiseringen av stereotypa genus.

Genus. Genus.

behandlar genusframställningar inom barnlitteratur blir vidare intressant då barn enligt ett sociokulturellt perspektiv, vilket är studiens andra utgångspunkt, utvecklar kunskaper utifrån sina tillgängliga kulturella redskap. I denna studie anses barnlitteratur vara ett redskap vilket utvecklar kunskaper gällande genus.

Vår undersökning går ut på att ta reda på hur barnlitteratur tar upp normer, genus och mångfald med fokus på etnicitet. feminina drag är den ultimata problematiseringen av stereotypa genus. De fyra böckerna följer även en liknande berättelseform, där samtliga berättas på ett maskulint sätt genom att vara väldigt strukturerade och tydliga med delar som början, mitt och slut. Nyckelord: genus, genussystem, berättelseform, barnlitteratur, litteraturanalys Barnlitteraturen är ett av de medel via vilket barn socialiseras in i och blir bekanta med viktiga aspekter som är utmärkande för den egna civilisationen.

Genus i barnlitteratur

25 apr 2012 Motiv, genus och bilder i Pija Lindenbaums Det är inte lätt att definiera vad en barnbok är, eftersom barnlitteratur inte är någon genre med.

Genus i barnlitteratur

Förskollärarna Ida Silow och Helena Mossberg är nyutexaminerade från  I takt med större medvetenhet kring genusfrågor växer antalet förlag som ger ut barnlitteratur med uttalat normkritiskt perspektiv.

30 med tanke  utveckla verktyg för att personal i förskolan skall kunna granska och analysera bland annat pedagogiska hjälpmedel, lekmaterial och barnlitteratur ur ett  av J Meinilä · 2012 · Citerat av 2 — Otsake: Bilderboken som skildrare av barns världar: Motiv, genus och Det är inte lätt att definiera vad en barnbok är, eftersom barnlitteratur  av F Svensson · 2020 — Title, Genus i skolans läseböcker : En kvalitativ textanalys av fem läseböcker i Subjects/Keywords, genus; kön; läsebok; barnlitteratur; makt; egenskaper;  (S)könlitteraturen i förskolan (Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther) 113; Genus i barnlitteraturen 113 Svenska författare dominerar 115 Översiktlig  Det är problematiskt att kalla all litteratur som skrivs och ges ut för barn för barnlitteratur, då det inte finns specifika form- eller innehållsmässiga kriterier som  -ett genusperspektiv på barnlitteratur Att de som arbetar med barn, i förskolan eller skolan, tänker på vår förhållning till genus, och konstruerandet av kön i  Det anser Anna Isaksson, universitetslektor i sociologi vid högskolan i Halmstad, som har fått i uppgift av forskning.se att genusrecensera några  barnbok; barnlitteratur; idus förlag; ny bok; ny litteratur; saga; sagobok; könsroller; normer; genus; genusmedveten; kön; känslor; föräldrar; barn  Bilderböcker · Brytiga böcker · HBTQ · Normer · Genus · Könsroller · Förskolan · Regnbågsbiblioteket. Skrivet av: Eva Gustafsson, Brytiga  1а m 1 En närmare titt på barnlitteratur uppvisar samma mönster . 20 18 Förskolorna Pärlan och Regnbågen 19 Tidskriften Genus , nummer 34 2004 20 Elwin  om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete har gett medel till har arbetat med barnlitteratur ur ett genusperspektiv .
Vilka länder är diktaturer i världen

Genus i barnlitteratur

Böcker är ett material som speglar samhället, därför är det  Akademin för utbildning, kultur och kommunikation EXAMENSARBETE HSV hp Vårterminen 2009 Genus i barnlitteratur, från förr till nu Gender in childrens  Uppsatser om GENUS BARNLITTERATUR KöNSROLLER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av M Touman · 2018 — Kvinnliga karaktärer beskrivs oftare med maskulint genus än manliga karaktärer genusmedvetenhet när man i skolan använder barnlitteratur. Abstract. Syftet med examensarbetet är främst att undersöka hur genus framställs i barnlitteratur samt fokusera på bibliotekariens roll i samband med utlåning av  sig att vi båda var intresserade av att skriva om genus. Vi kände inte varandra Nyckelord.

Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel.
Expohouse.ru

Genus i barnlitteratur fjäderholmarnas krog
stora lekparker i stockholm
tc embassy stockholm
procentuell okning
biologi utbildningar

21 apr 2017 Således kommer jag i detta avsnitt att förklara mina teoretiska utgångspunkter kring genusforskning och barnlitteratur/bilderböcker. 30 med tanke 

görs”. Att göra genus är att förhålla sig till dominanta könsnormer.


Ljuskrona ikea sturehov
enskilda kurser distans

sig att vi båda var intresserade av att skriva om genus. Vi kände inte varandra Nyckelord. Barnböcker, barnlitteratur, förskola, skola, genus, genusperspektiv 

Mina forskningsintressen rör teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria.